தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் எடுத்த மாணவிக்கு பாராட்டு

தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் எடுத்த மாணவிக்கு பாராட்டு

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வில் தமிழ் பாடத்தில் 100 மதிப்பெண் எடுத்த மாணவிக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
21 Jun 2022 8:16 PM GMT