நினைவு சின்னங்களை பாதுகாப்பதில் மாணவர்கள் அக்கறை செலுத்த வேண்டும்- தொல்லியல் அலுவலர்

நினைவு சின்னங்களை பாதுகாப்பதில் மாணவர்கள் அக்கறை செலுத்த வேண்டும்- தொல்லியல் அலுவலர்

நினைவு சின்னங்களை பாதுகாப்பதில் மாணவர்கள் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என தொல்லியல் அலுவலர் அறிவுறுத்தினார்.
23 Nov 2022 7:34 PM GMT