தை அமாவாசையையொட்டி   பவானி கூடுதுறையில் முன்னோர்களுக்கு திதி

தை அமாவாசையையொட்டி பவானி கூடுதுறையில் முன்னோர்களுக்கு திதி

தை அமாவாசையையொட்டி பவானி கூடுதுறையில் பக்தர்கள் புனிதநீராடினர். முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
31 Jan 2022 5:29 PM GMT