கீழப்பாவூரில் பேரனுக்கு நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்க சென்ற  தாத்தா குளத்தில் மூழ்கினார்- தேடும் பணி தீவிரம்

கீழப்பாவூரில் பேரனுக்கு நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்க சென்ற தாத்தா குளத்தில் மூழ்கினார்- தேடும் பணி தீவிரம்

கீழப்பாவூரில், பேரனுக்கு நீச்சல் கற்றுக்கொடுக்க சென்ற தாத்தா குளத்தில் மூழ்கினார். அவரை தேடும் பணி தீவிரமாக நடக்கிறது
23 Sep 2022 6:45 PM GMT