அளவுக்கு அதிகமாக மதுகுடித்த மெக்கானிக் பலி

அளவுக்கு அதிகமாக மதுகுடித்த மெக்கானிக் பலி

ஆரணி அருகே அளவுக்கு அதிகமாக மதுகுடித்த மெக்கானிக் பரிதாபமாக இறந்தார்.
25 Sep 2022 12:25 PM GMT