பள்ளிகளுக்கு நோட்டு, புத்தகங்கள் அனுப்பும் பணி தொடங்கியது

பள்ளிகளுக்கு நோட்டு, புத்தகங்கள் அனுப்பும் பணி தொடங்கியது

குமரி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு நோட்டு மற்றும் புத்தகங்கள் அனுப்பும் பணி தொடங்கி உள்ளது.
8 Jun 2022 5:14 PM GMT