ராணியின் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ஜனாதிபதி லண்டனில் இருந்து புறப்பட்டார்

ராணியின் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ஜனாதிபதி லண்டனில் இருந்து புறப்பட்டார்

ராணி எலிசபெத்தின் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு லண்டனில் இருந்து இந்தியா புறப்பட்டார்..
19 Sep 2022 10:18 PM GMT