மாற்றுத்திறனாளிக்கு மூன்று சக்கர வாகனம்-வைகோ வழங்கினார்

மாற்றுத்திறனாளிக்கு மூன்று சக்கர வாகனம்-வைகோ வழங்கினார்

கலிங்கப்பட்டியில் மாற்றுத்திறனாளிக்கு மூன்று சக்கர வாகனத்தை வைகோ வழங்கினார்.
11 Jun 2022 4:11 PM GMT