அஞ்சல்துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்

அஞ்சல்துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்

அஞ்சல்துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்று வேலூர் கோட்ட மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
19 March 2023 3:34 PM GMT