மாணவ-மாணவிகளுக்கு களப்பயிற்சி

மாணவ-மாணவிகளுக்கு களப்பயிற்சி

கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி கழகத்தின் சார்பில் மாணவ மாணவிகளுக்கு களப்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
16 Jun 2022 5:11 PM GMT
வருவாய் துறை அலுவலர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சி

வருவாய் துறை அலுவலர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சி

வருவாய் துறை அலுவலர்களுக்கான புத்தாக்க பயிற்சி நடைபெற்றது.
16 Jun 2022 4:53 PM GMT
பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி

பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி

பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நடந்தது.
3 Jun 2022 5:57 PM GMT
ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பயிற்சி

ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பயிற்சி

விவசாயிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை பயிற்சி நடந்தது.
29 May 2022 2:39 PM GMT