வெளிச்சந்தையில்  ஆர்.எஸ்.எஸ். பயிற்சி முகாம்

வெளிச்சந்தையில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பயிற்சி முகாம்

வெளிச்சந்தையில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
19 Jun 2022 5:10 PM GMT
காவல்துறை, முப்படைகளில் சேர விண்ணபிப்பது குறித்த பயிற்சி முகாம்; சபாநாயகர் மு.அப்பாவு தொடங்கி வைத்தார்

காவல்துறை, முப்படைகளில் சேர விண்ணபிப்பது குறித்த பயிற்சி முகாம்; சபாநாயகர் மு.அப்பாவு தொடங்கி வைத்தார்

களக்காட்டில் காவல்துறை, முப்படைகளில் சேர விண்ணபிப்பது குறித்த பயிற்சி முகாமை, சபாநாயகர் அப்பாவு தொடங்கி வைத்தார்.
5 Jun 2022 8:40 PM GMT