சேலம் மண்டலத்தில்  22 கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்கள் இடமாற்றம்

சேலம் மண்டலத்தில் 22 கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்கள் இடமாற்றம்

சேலம் மண்டலத்தில் 22 கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
1 Jun 2022 8:57 PM GMT