உத்தரகாண்டில் நிலச்சரிவு ராஜஸ்தானை சேர்ந்த 400 பக்தர்கள் தவிப்பு

உத்தரகாண்டில் நிலச்சரிவு ராஜஸ்தானை சேர்ந்த 400 பக்தர்கள் தவிப்பு

உத்தரகாண்ட் அரசு அதிகாரிகளும், உள்ளூர் நிர்வாகத்தினரும் இணைந்து அந்த பக்தர்களை பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு அழைத்து சென்றனர்
23 Sep 2022 9:45 PM GMT