கடத்தூர் அருகே  சாராயம் கடத்திய வாலிபர் கைது

கடத்தூர் அருகே சாராயம் கடத்திய வாலிபர் கைது

கடத்தூர் அருகே சாராயம் கடத்திய வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
8 Jun 2022 5:32 PM GMT
பிளஸ்-1 மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது

பிளஸ்-1 மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது

தர்மபுரியில் பிளஸ்-1 மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
26 May 2022 4:51 PM GMT
பிளஸ்-௨ மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது

பிளஸ்-௨ மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது

பொம்மிடி அருகே பிளஸ்-௨ மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
20 May 2022 3:49 PM GMT