குடிநீர், சாலை வசதி செய்து தர வேண்டும்-கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தல்

குடிநீர், சாலை வசதி செய்து தர வேண்டும்-கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தல்

குடிநீர், சாலை வசதி செய்து தர வேண்டும் என்று தச்சநல்லூர் மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தினர்.
22 Jun 2022 7:05 PM GMT