மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 35,237 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 35,237 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 37,000 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
23 July 2022 3:43 PM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 42,000 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 42,000 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 36,500 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
22 July 2022 2:25 PM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 74,000 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 74,000 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 80,000 கனஅடி நீர் உபரியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.
21 July 2022 3:11 PM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 76,905 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 76,905 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 68,000 கனஅடி நீர் உபரியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.
20 July 2022 4:41 PM GMT
பவானிசாகர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 8 ஆயிரம் கன அடியாக உயர்வு

பவானிசாகர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 8 ஆயிரம் கன அடியாக உயர்வு

அணையில் இருந்து பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக பவானி ஆற்றில் 1,000 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது..
12 July 2022 6:06 PM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,049 கன அடியாக சரிவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,049 கன அடியாக சரிவு

அணையில் இருந்து காவிரியில் குறுவை சாகுபடிக்கு 12 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
7 July 2022 3:32 AM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,108 கன அடியாக உயர்வு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,108 கன அடியாக உயர்வு

அணையில் இருந்து காவிரியில் குறுவை சாகுபடிக்கு 12 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
6 July 2022 6:08 AM GMT
வைகை அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 1,510 கன அடியாக உயர்வு

வைகை அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 1,510 கன அடியாக உயர்வு

நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் வைகை அணையின் நீர்மட்டம் சீராக உயர்ந்து வருகிறது.
5 July 2022 5:43 AM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,597 கன அடியாக குறைவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,597 கன அடியாக குறைவு

இன்றைய நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 111.35 அடியாக குறைந்துள்ளது.
16 Jun 2022 5:26 AM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 3,996 கன அடியாக உயர்வு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 3,996 கன அடியாக உயர்வு

இன்றைய நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 112.11 அடியாக குறைந்துள்ளது.
15 Jun 2022 4:18 AM GMT
பவானிசாகர் அணை நீர்வரத்து 1,058 கன அடியாக அதிகரிப்பு

பவானிசாகர் அணை நீர்வரத்து 1,058 கன அடியாக அதிகரிப்பு

இன்றைய நிலவரப்படி பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் 82.64 அடியாக உள்ளது.
15 Jun 2022 3:08 AM GMT
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,526 கன அடியாக சரிவு

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 2,526 கன அடியாக சரிவு

இன்றைய நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 112.32 அடியாக குறைந்துள்ளது.
14 Jun 2022 4:52 AM GMT