ராசிபலன்


நன்மைகள் நடைபெறும் நாள். நம்பிக்கைக்குரியவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணையும் வாய்ப்பு உண்டு. சுணங்கிய காரியங்கள் சுறுசுறுப்புடன் முடிவடையும்.