கஜா புயல் வலுவிழக்க இன்னும் 6 மணி நேரமாகும் - வானிலை மையம்

கஜா புயல் வழுவிழக்க இன்னும் 6 மணி நேரம் ஆகும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து உள்ளது.


கஜா புயலின் கண்பகுதி முழுமையாக கரையைக் கடந்தது - வானிலை ஆய்வு மையம்

கஜா புயலின் கண்பகுதி முழுமையாக கரையைக் கடந்து உள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து உள்ளது.


கஜா புயலின் பின் பகுதி கரையை கடக்கும் போது மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் - அமைச்சர் உதயகுமார்

கஜா புயலின் பின் பகுதி கரையை கடக்கும் போது மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் உதயகுமார் கூறினார்.


எதிர்திசை காற்று விரைவில் வீச தொடங்கும் - வானிலை ஆய்வு மையம்

எதிர்திசை காற்று விரைவில் வீச தொடங்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து உள்ளது.

கஜா புயலின் கண்பகுதி கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியது - வானிலை ஆய்வு மையம்

கஜா புயலின் கண்பகுதி கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து உள்ளது.


விளம்பரம்

பயன்படுத்திய வெப் ஆஃப்செட் அச்சு இயந்திரங்கள் விற்பனைக்கு...

பின்வரும் பயன்படுத்திய வெப் ஆஃப்செட் அச்சு இயந்திரங்கள் இருக்கின்ற இடத்தில் இருக்கின்ற நிலையில் விற்பனைக்கு உள்ளது.


We use cookies to provide you the relevant content, advertisments and for analytics. Find out more