ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகள் தாமதம்; ஒப்பந்தகாரருக்கு நோட்டீசு

ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகள் தாமதம்; ஒப்பந்தகாரருக்கு நோட்டீசு

ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகள் தாமதம் ஆவதால் ஒப்பந்த காரருக்கு நோட்டீசு அனுப்ப மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
20 May 2022 6:26 PM GMT