விளையாட்டுத்துறைக்கு அரசு அதிக ஊக்கம் அளிக்கிறது-மந்திரி நாராயணகவுடா

விளையாட்டுத்துறைக்கு அரசு அதிக ஊக்கம் அளிக்கிறது-மந்திரி நாராயணகவுடா

விளையாட்டுத்துறைக்கு அரசு அதிக ஊக்கம் அளிக்கிறது என்று மந்திரி நாராயணகவுடா தெரிவித்துள்ளார்
22 May 2022 10:22 PM GMT