ஹாக்கி


கொரோனா பீதிக்கு மத்தியிலும் இந்திய ஆண்கள், பெண்கள் ஆக்கி அணிகள் தொடர்ந்து பயிற்சி

கொரோனா பீதிக்கு மத்தியிலும் இந்திய ஆக்கி அணிகளின் ஒலிம்பிக் பயிற்சி தடையின்றி தொடருகிறது.

பதிவு: மார்ச் 22, 06:04 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி: தெற்கு ரெயில்வெ அணி வெற்றி

சென்னை ஆக்கி சங்கம் சார்பில், சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டி எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் நடந்து வருகிறது.

பதிவு: மார்ச் 17, 03:30 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி: வருமான வரி அணி வெற்றி

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி போட்டியில், வருமான வரி அணி வெற்றிபெற்றது.

பதிவு: மார்ச் 16, 05:35 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக்: தமிழ்நாடு போலீஸ் அணி கோல் மழை

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டியில், தமிழ்நாடு போலீஸ் அணி கோல் மழை பொழிந்தது.

பதிவு: மார்ச் 15, 05:16 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக்: எஸ்.டி.ஏ.டி. அணியிடம் வருமான வரி தோல்வி

சென்னை ஆக்கி சங்கம் சார்பில், சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டி எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் நடந்து வருகிறது.

பதிவு: மார்ச் 14, 05:39 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக்: இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி அணி வெற்றி

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டியில், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி அணி வெற்றிபெற்றது.

பதிவு: மார்ச் 12, 04:28 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக்: இந்தியன் வங்கி அணி கோல் மழை

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டியில், இந்தியன் வங்கி அணி கோல் மழை பொழிந்தது.

பதிவு: மார்ச் 11, 05:01 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக்: தமிழ்நாடு போலீஸ் அணி வெற்றி

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டியில், தமிழ்நாடு போலீஸ் அணி வெற்றிபெற்றது.

பதிவு: மார்ச் 10, 05:23 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக்: 12 கோல் அடித்து ஏ.ஜி. அணி அபாரம்

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டியில், 12 கோல் அடித்து ஏ.ஜி. அணி அபார வெற்றிபெற்றது.

பதிவு: மார்ச் 09, 05:31 AM

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக்: இந்தியன் வங்கி அணி வெற்றி

சூப்பர் டிவிசன் ஆக்கி லீக் போட்டியில், இந்தியன் வங்கி அணி வெற்றிபெற்றது.

பதிவு: மார்ச் 08, 05:06 AM
மேலும் ஹாக்கி

5

Sports

4/3/2020 6:53:38 AM

http://www.dailythanthi.com/Sports/Hockey