காய்கறியும்.. மீன் வளர்ப்பும்.. விவசாய ஆலோசகரின் புதுமை பண்ணை

காய்கறியும்.. மீன் வளர்ப்பும்.. விவசாய ஆலோசகரின் புதுமை பண்ணை

விவசாய ஆலோசகரான விஜயகுமார் நாராயணன் மிகக் குறைந்த வளங்களைப் பயன்படுத்தி மீன் வளர்ப்புடன், காய்கறி சாகுபடியும் செய்து அக்வாபோனிக்ஸ் முறையில் வெற்றிபெற்றுள்ளார்.
16 Oct 2022 2:33 PM GMT
காய்கறிகள் விலை எதிர்பார்த்த அளவு உயராததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம்

காய்கறிகள் விலை எதிர்பார்த்த அளவு உயராததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம்

ஓணம் பண்டிகையையொட்டி காய்கறிகள் விலை எதிர்பார்த்த அளவு உயராததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
3 Sep 2022 7:12 PM GMT
குறைந்த நீர் நிர்வாகத்தில் அதிக மகசூல் தரும் பீர்க்கங்காய்

குறைந்த நீர் நிர்வாகத்தில் அதிக மகசூல் தரும் பீர்க்கங்காய்

முத்தூர் பகுதிகளில் குறைந்த நீர் நிர்வாகத்தில் அதிக மகசூல் தரும் பீர்க்கங்காய் இந்த ஆண்டு அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது.
22 July 2022 6:59 PM GMT