மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்து, துவரை விலை உயர்வு + "||" + Market situation

உளுந்து, துவரை விலை உயர்வு

உளுந்து, துவரை விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து, துவரை விலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது.
விருதுநகர்,
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து, துவரை விலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது. 
உளுந்து 
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உளுந்து  100 கிலோ மூடை ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.9,500 முதல் ரூ.10,200 வரையிலும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு ரூ.10,600 முதல் ரூ.12,100 வரையிலும்,  தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ.9,100 முதல் ரூ.9,600  வரையிலும் விற்பனை ஆனது. 
 பாசிப்பருப்பு 100 கிலோ மூடை ரூ.11,700 முதல் ரூ.12,200 வரையிலும், பாசிப்பயறு ரூ.8,200 முதல் ரூ. 8,700 வரையிலும் விற்பனையானது.
துவரை 100 கிலோ மூடை ரூ.200 அதிகரித்து ரூ. 7,200 முதல் ரூ.8,300 வரையிலும், துவரம்பருப்பு  ரூ.10,500 முதல் ரூ.11,500 வரையிலும் விற்பனையானது. 
பாமாயில் 
மல்லி லைன் ரகம் 40 கிலோ ரூ.3,450 முதல் ரூ. 3,550 வரையிலும், மல்லி நாடுரகம் ரூ.4,800 வரை விற்பனையானது.  
முண்டு வத்தல் ரூ.28 ஆயிரம் முதல் ரூ.29 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி. வத்தல் ரூ.14,700 முதல் ரூ.15,150 வரையிலும், புது வத்தல் ரூ.9,500 முதல் ரூ. 13 ஆயிரம் வரையும் விற்பனையானது.
 கடலை எண்ணெய் 15 லிட்டர் ரூ.2,880 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.3,713 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோ  ரூ. 2,080 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய்  ரூ. 2 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது.
பொரிகடலை 
நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ ரூ.7,500 ஆக விற்பனையானது. கடலை  புண்ணாக்கு100 கிலோ ரூ. 4,150ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ. 1,900 ஆகவும் விற்பனையானது.
 சீனி 100 கிலோ  ரூ. 3,560 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டால் ரூ.400 விலை அதிகரித்து ரூ.5,400 ஆகவும், பொரிகடலை ரூ.200 விலை அதிகரித்து ரூ. 4,100 ஆகவும், மைதா முதல் ரகம்  ரூ.3,520 ஆகவும், 2-ம் ரகம்  ரூ.2,620 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ ரூ. 900 ஆகவும், ரவை 25 கிலோ ரூ.1, 120 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ. 785 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.8,100 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ.8,300 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.
மசூர் பருப்பு ரூ.7,100 ஆகவும் விற்பனையானது. காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோ ரூ. 13,750 ஆகவும், ஏ ரகம்  ரூ.16,250 ஆகவும் சி ரகம் ரூ.11,000 ஆகவும், ரோபஸ்டா ஏ ரகம் ரூ.8 ஆயிரமாகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம்  ரூ.7 ஆயிரமாகவும் விற்பனையானது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. சீனி விலை உயர்ந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சீனி விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
2. நல்லெண்ணெய் விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் நல்லெண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
3. பாமாயில் விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பாமாயில் விலை குைறந்து காணப்பட்டது.
4. நல்லெண்ணெய் விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் நல்லெண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
5. உளுந்து விலை குறைவு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து விலை குறைந்து காணப்பட்டது.