சிறப்புக் கட்டுரைகள்

ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவு + "||" + January-March quarter ending fiscal year

ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவு

ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவு
முன்னணி நிறுவனங்களின் வருவாய் மற்றும் லாப வளர்ச்சி
இந்திய நிறுவனங்கள் தமது ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டு வருகின்றன. முன்னணி நிறுவனங்களின் வருவாய் மற்றும் லாப வளர்ச்சிப் புள்ளிவிவரங்கள் வருமாறு:-

பாலிகேப் இந்தியா

பாலிகேப் இந்தியா நிறுவனம், மார்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த காலாண்டில் ரூ.137 கோடியை நிகர லாபமாக ஈட்டி இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது 27 சதவீத சரிவாகும். இதே காலத்தில் இந்நிறுவனத்தின் வரு வாய் 16 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.2,445 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

சென்ற நிதி ஆண்டில் (2018-19) இந்நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 40 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.500 கோடியாக இருக்கிறது. இந்நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு, அந்த ஆண்டிற்கு, பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.3 இறுதி டிவிடெண்டு வழங்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

ஜூபிலண்ட் புட் ஒர்க்ஸ்

ஜூபிலண்ட் புட் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம், ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டில் ரூ.74 கோடியை ஒட்டுமொத்த நிகர லாபமாக ஈட்டி இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது இது 8 சதவீத வளர்ச்சியாகும். அப்போது லாபம் ரூ.68 கோடியாக இருந்தது. இதே காலத்தில் இந்நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 11 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு (ரூ.780 கோடியில் இருந்து) ரூ.865 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு, ரூ.10 முகமதிப்பு கொண்ட பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.5 டிவிடெண்டு வழங்க பரிந்துரை செய்துள்ளது.

ஈடல்வைஸ் பைனான்சியல்

ஈடல்வைஸ் பைனான்சியல் நிறுவனம், நான்காவது காலாண்டில் (2019 ஜனவரி-மார்ச்) ரூ.232 கோடியை ஒட்டுமொத்த நிகர லாபமாக ஈட்டி இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் அது ரூ.240 கோடியாக இருந்தது. ஆக, லாபம் 3 சதவீதம் குறைந்து இருக்கிறது. இதே காலத்தில் இந்நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் 14 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு (ரூ.2,586 கோடியில் இருந்து) ரூ.2,942 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

சென்ற நிதி ஆண்டில் (2018-19) இந்நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 15 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.995 கோடியாக உயர்ந்து இருக்கிறது. அந்த ஆண்டில் இதன் வருவாய் 22 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.10,886 கோடியாக உள்ளது.

நெஸ்லே இந்தியா

நெஸ்லே இந்தியா நிறுவனம், மார்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த காலாண்டில் ரூ.463 கோடியை நிகர லாபமாக ஈட்டி உள்ளது. சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டை விட இது 9 சதவீதம் அதிகமாகும். அப்போது லாபம் ரூ.424 கோடியாகஇருந்தது. இதே காலத்தில் இந்நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் (ரூ.2,814 கோடியில் இருந்து) ரூ.3,076 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

ஐ.ஐ.எப்.எல். ஹோல்டிங்ஸ்

ஐ.ஐ.எப்.எல். ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனம், ஜனவரி-மார்ச் காலாண்டில் ரூ.37 கோடியை நிகர லாபமாக ஈட்டி இருக்கிறது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் அது ரூ.286 கோடியாக இருந்தது. ஆக, லாபம் 30 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதே காலத்தில் இந்நிறுவனத்தின் வருவாய் 32 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு (ரூ.965 கோடியில் இருந்து) ரூ.1,276 கோடியாக அதிகரித்து இருக்கிறது.
|