2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளின் புழக்கம் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக ரிசர்வ் வங்கி தகவல்

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளின் புழக்கம் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக ரிசர்வ் வங்கி தகவல்

2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளின் புழக்கம் தொடர்ந்து குறைந்து வருவதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
27 May 2022 12:31 PM GMT