ஆசிரியர்களுக்கு 3 மடங்கு சம்பள உயர்வு - பஞ்சாப் அரசு அதிரடி

ஆசிரியர்களுக்கு 3 மடங்கு சம்பள உயர்வு - பஞ்சாப் அரசு அதிரடி

ஆசிரியர்களுக்கு 3 மடங்கு சம்பள உயர்வு வழங்கப்படும் என்று பஞ்சாப் அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
27 Jun 2023 7:06 PM GMT
  • chat