2.5 ஆண்டு விண்வெளி பயணம் வெற்றி; பூமி திரும்பிய அமெரிக்க விமானம்

2.5 ஆண்டு விண்வெளி பயணம் வெற்றி; பூமி திரும்பிய அமெரிக்க விமானம்

அமெரிக்காவின் ஆளில்லா விண்வெளி விமானம் 2.5 ஆண்டு கால பயணம் முடிந்து வெற்றியுடன் பூமிக்கு திரும்பி சாதனை படைத்து உள்ளது.
13 Nov 2022 6:15 AM GMT