வாஷிங்மிஷின் எரிந்து கரும்புகை வெளியேறியதால் பரபரப்பு..!

வாஷிங்மிஷின் எரிந்து கரும்புகை வெளியேறியதால் பரபரப்பு..!

அருப்புக்கோட்டை அருகே வாஷிங்மிஷினில் துணியை போட்டு விட்டு அணைக்காமல் சென்ற நிலையில் மீண்டும் கரெண்ட் வந்ததால் முழுவதும் எரிந்து நாசமானது.
27 May 2022 10:05 AM GMT