சர்வதேச அளவில் தொழில்நுட்ப முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் பெங்களூருவுக்கு 5-வது இடம்; ஆய்வில் தகவல்

சர்வதேச அளவில் தொழில்நுட்ப முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் பெங்களூருவுக்கு 5-வது இடம்; ஆய்வில் தகவல்

சர்வதேச அளவில் தொழில்நுட்ப முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் பெங்களூரு 5-வது இடத்தில் உள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
17 Jun 2022 3:01 PM GMT