புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட திறப்பு விழாவை புறக்கணித்த செயல் மலிவான அரசியல் - மத்திய சட்ட மந்திரி கண்டனம்

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட திறப்பு விழாவை புறக்கணித்த செயல் மலிவான அரசியல் - மத்திய சட்ட மந்திரி கண்டனம்

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிட திறப்பு விழாவை புறக்கணித்தது, மலிவான அரசியலுக்கு உதாரணம் என்று மத்திய சட்ட மந்திரி கூறினார்.
28 May 2023 11:43 PM GMT