ஐந்தருவியில் குளிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள்

ஐந்தருவியில் குளிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள்

குற்றாலம் ஐந்தருவியில் நேற்று மிகவும் குறைவாக விழுந்த தண்ணீரில் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்ததை படத்தில் காணலாம்.
10 Jun 2022 1:49 PM GMT
குற்றாலம் ஐந்தருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளியல்

குற்றாலம் ஐந்தருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளியல்

குற்றாலம் ஐந்தருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் நின்று குளித்தனர்.
31 May 2022 3:45 PM GMT