போதைப்பொருட்கள் ஒழிப்பு குறித்து மாணவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்பு

போதைப்பொருட்கள் ஒழிப்பு குறித்து மாணவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்பு

போதைப்பொருட்கள் ஒழிப்பு குறித்து மாணவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
11 Aug 2023 7:32 PM GMT