வளர்ந்து வரும் வாழ்த்து அட்டை தயாரிப்பு தொழில்

வளர்ந்து வரும் வாழ்த்து அட்டை தயாரிப்பு தொழில்

தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தாலும், நாமே நம் கையால் தயாரித்து அனுப்பும் வாழ்த்து அட்டைகள் மூலம் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி அலாதியானது.
26 Feb 2023 1:30 AM GMT