நபிகளாரின் அன்பைப்பெற்ற தோழர் ஜுலைபீப் ...

நபிகளாரின் அன்பைப்பெற்ற தோழர் ஜுலைபீப் ...

அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் நபிகளார் வெளித் தோற்றங்களை பார்ப்பதில்லை. அதே போல ஈமான் கொண்ட நல்லடியார்களும் வெளித் தோற்றங்களை பார்ப்பதில்லை. நபித்தோழர் ஜுலைபீப் வாழ்வியலில் நிகழ்வுகள் நமக்கு கற்றுத் தரும் பாடமாக இருக்கிறது.
28 Jun 2022 11:43 AM GMT
சிறந்த வாழ்வுக்கு இஸ்லாம் காட்டும் வழிமுறைகள்...

சிறந்த வாழ்வுக்கு இஸ்லாம் காட்டும் வழிமுறைகள்...

மனிதன் தன் வசதியான வாழ்விற்காக எந்திரங்களையும், அதிவேக போக்குவரத்தையும், தகவல் தொடர்பு சாதனங்களையும் கண்டுபிடித்தான். நவீன வசதிகள் பெருகிய பிறகு அவனது வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்திருக்கலாம். ஆனால் அதற்குப்பதிலாக அவனது பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, கொடைத்தன்மை, விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை போன்றவை காணாமல் போய்விட்டது.
21 Jun 2022 9:11 AM GMT