இயல்பான நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கும் காளீஸ்வரி

இயல்பான நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கும் காளீஸ்வரி

முதல் முறையாக தேர்வுக்குச் சென்றிருந்த என்னால், கேமராவுக்கு முன்னால் பதற்றமே இல்லாமல் இயல்பாக நடிக்க முடிந்தது. எனவே என்னைத் தேர்வு செய்தார்கள். அவர்களுடன் ஒரு நாள் பணியாற்றியதே நல்ல அனுபவமாக இருந்தது. எனவேதான் ‘படப்பிடிப்பு பிரான்சு நாட்டில் இருக்கும்’ என்று கூறியபோதும் தயக்கமே இல்லாமல் சம்மதித்தேன்.
7 Aug 2022 1:30 AM GMT