சாவர்க்கரின் தியாகத்தை புறக்கணிக்க முடியாது - சரத்பவார்

சாவர்க்கரின் தியாகத்தை புறக்கணிக்க முடியாது - சரத்பவார்

சாவர்க்கரின் தியாகத்தை புறக்கணிக்க முடியாது என்று கூறிய சரத்பவார், நாட்டில் உள்ள முக்கிய பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறினார்.
1 April 2023 9:52 PM GMT