உள்நாட்டிலேயே கட்டப்பட்ட  புதிய போர்க்கப்பல் கடற்படையிடம் ஒப்படைப்பு

உள்நாட்டிலேயே கட்டப்பட்ட புதிய போர்க்கப்பல் கடற்படையிடம் ஒப்படைப்பு

உள்நாட்டிலேயே கட்டப்பட்ட புதிய போர்க்கப்பல் நேற்று கடற்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
24 Nov 2022 9:09 PM GMT