உலக பில்லியர்ட்ஸ்: இந்திய வீரர் பங்கஜ் அத்வானி சாம்பியன்

உலக பில்லியர்ட்ஸ்: இந்திய வீரர் பங்கஜ் அத்வானி 'சாம்பியன்'

உலக பில்லியர்ட்ஸ் போட்டியில் இந்திய வீரர் பங்கஜ் அத்வானி ‘சாம்பியன்’ பட்டம் வென்றார்.
8 Oct 2022 7:37 PM GMT