இடிந்து விழுந்த பள்ளிக்கூட சுற்றுச்சுவர்

இடிந்து விழுந்த பள்ளிக்கூட சுற்றுச்சுவர்

கருவேப்பிலங்குறிச்சியில் பள்ளிக்கூட சுற்றுச்சுவர் இடிந்ததால் மாணவர்களின் பெற்றார் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
24 Nov 2022 6:45 PM GMT