காவலர் பணி

காவலர் பணி

இந்தோ திபெத்திய பார்டர் போலீஸ் (ஐ.டி.பி.பி) படையில் 248 தலைமை காவலர் பணி இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. 18 முதல் 35 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
11 Jun 2022 5:04 AM GMT