மாறுவேடத்தால் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் பூங்கொடி

மாறுவேடத்தால் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் பூங்கொடி

சிறு வயதில் இருந்து புத்தகங்கள் வாசிப்பதும், அவற்றைப் பற்றி பேசுவதும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று. குழந்தைகள் சார்ந்து நிறைய வாசிக்கத் தொடங்கிய பின்பு, கதைகள் குழந்தைகளின் வாழ்வில் நடத்தும் அற்புதங்கள் ஏராளம் என்பதை அறிந்தேன்.
28 Aug 2022 1:30 AM GMT