ஓய்வூதிய பலன்களை சிறுமிகளின் கல்விக்கு நன்கொடையாக அளித்த நபர்; பாராட்டி பேசிய பிரதமர் மோடி

ஓய்வூதிய பலன்களை சிறுமிகளின் கல்விக்கு நன்கொடையாக அளித்த நபர்; பாராட்டி பேசிய பிரதமர் மோடி

ஓய்வூதிய பலன்களை சிறுமிகளின் கல்விக்கு நன்கொடையாக அளித்த நபரை மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி இன்று பாராட்டி பேசியுள்ளார்.
29 May 2022 8:53 AM GMT