மணலியில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் வகுப்பறை மேற்கூரை சிமெண்டு பூச்சு மீண்டும் இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு

மணலியில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் வகுப்பறை மேற்கூரை சிமெண்டு பூச்சு மீண்டும் இடிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு

மணலியில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் வகுப்பறையில் உள்ள மேற்கூரை சிமெண்டு பூச்சு மீண்டும் இடிந்து விழுந்ததால் பரபரபரப்பு ஏற்பட்டது.
26 July 2022 5:40 AM GMT