ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் தேர்தல்; அந்தோனி அல்பானீஸ் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று முன்னிலை

ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் தேர்தல்; அந்தோனி அல்பானீஸ் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று முன்னிலை

ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய பிரதமராக அந்தோனி அல்பானீஸ் பொறுப்பேற்க உள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.
21 May 2022 1:48 PM GMT