குடியரசு தினத்தையொட்டி ஜனாதிபதி முர்மு இன்று உரை ஆற்றுகிறார்

குடியரசு தினத்தையொட்டி ஜனாதிபதி முர்மு இன்று உரை ஆற்றுகிறார்

குடியரசு தினத்தையொட்டி ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு இன்று நாட்டு மக்களுக்கு உரை ஆற்றுகிறார்.
25 Jan 2023 12:35 AM GMT