இலங்கை தமிழர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் - அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே நம்பிக்கை

இலங்கை தமிழர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் - அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே நம்பிக்கை

இலங்கை தமிழர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்று அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
31 Oct 2022 11:02 PM GMT
சரியான பொருளாதார முகமைத்துவத்தை உருவாக்க அரசாங்கம் தயார் - ரணில் விக்கிரமசிங்கே

சரியான பொருளாதார முகமைத்துவத்தை உருவாக்க அரசாங்கம் தயார் - ரணில் விக்கிரமசிங்கே

கடன் மறு சீரமைப்பை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்து சரியான பொருளாதார முகமைத்துவத்தை உருவாக்க அரசாங்கம் தயாராக இருப்பதாக இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்கிரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார்.
20 Oct 2022 8:46 AM GMT