புதியதோர் உலகம் படைக்க புறப்படுங்கள் - சுடர்க்கொடி கண்ணன்

புதியதோர் உலகம் படைக்க புறப்படுங்கள் - சுடர்க்கொடி கண்ணன்

தங்களுக்குப் பிடித்த துறையில் சாதிக்க அனைத்து பெண்களும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். தயக்கத்தையும், தடைகளையும் உடைத்து புதியதோர் உலகம் படைக்க புறப்பட வேண்டும்.
26 March 2023 1:30 AM GMT