ரஷியா-சிரியா கூட்டு வான்வழித் தாக்குதல் பயிற்சி

ரஷியா-சிரியா கூட்டு வான்வழித் தாக்குதல் பயிற்சி

ரஷியா மற்றும் சிரியாவின் விமானப்படைகள் இணைந்து வான்வழித் தாக்குதல் குறித்த கூட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன.
8 Jun 2022 9:08 AM GMT