கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பு

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பு

ராணிடெக் நிறுவனத்தில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கட்டமைப்பு திறக்கப்பட்டது.
7 Jun 2022 6:23 PM GMT