58 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் ராணுவ அதிகாரியின் உடல்

58 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் ராணுவ அதிகாரியின் உடல்

இந்தியாவில் புதைக்கப்பட்ட அமெரிக்க ராணுவ அதிகாரியின் உடல், 58 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு மறுஅடக்கம் செய்யப்படுகிறது.
30 May 2023 2:11 AM GMT